Skip to content

NEMOKAMAS PRISTATYMAS VISOJE LIETUVOJE NUO 80 EUR.

Paieška
Pirkinių krepšelis.

PIRKIMAS IR PRISTATYMAS

BENDROSIOS NUOSTATOS.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas. , prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių pareigas ir kitas, susijusias su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.teirre.com susijusias nuostatas.
1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje www. teirre.com, išskyrus atvejus, kai savo pajamomis disponuoja savarankiškai.
1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis ir turi teisę pirkti prekes el. 1.2. parduotuvėje.
1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, parduotuvėje sukūręs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ el. mygtuką.
1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių įsigijimo dokumentai – sąskaitos – būtų pateikiami elektroniniu būdu skiltyje „Užsakymai“ arba išsiųsti pirkėjo nurodytu el. Paštu. Sąskaitos pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam. Klientui pateikiamose sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo įkainius ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalaujami duomenys.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA.

2.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.teirre.com, privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis.
2.2. Pirkėjas atsako už teisingų duomenų pateikimą registracijos metu.
2.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu nurodytu elektroniniu paštu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, reikalingi prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjas, registruodamasis elektroniniu paštu parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje https://www.teirre.com.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą kainą.

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.teirre.com, sutinka su šiomis pirkimo pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

PARDAVĖJO PAREIGOS IR TEISĖS.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės https://www.teirre.com teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be įspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje, ir neperduos jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

PREKĖS KOKYBĖ, GARANTIJOS.

5.1. Visi internetinėje parduotuvėje https://www.teirre.com parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja paruošti ir išsiųsti prekes pirkėjui per 1-6 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo (prekes pristatome paštomatais).

5.3. Visoms prekėms, kurioms kategorijoje ar aprašyme nėra nurodyta garantija, taikoma 30 dienų garantija. kokybės garantija nuo šio gaminio įsigijimo datos.

5.4. Pardavėjas neatsako, jei parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

PREKIŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAI.

6.1. Apsilankęs internetinėje parduotuvėje pirkėjas išsirenka jam patikusias prekes ir deda jas į prekių krepšelį. Sudaręs prekių krepšelį, Pirkėjas įveda užsakymui įvykdyti reikalingus asmens duomenis: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi užsakytų prekių pristatymui. Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

6.2. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis, taip pat Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Galimi atsiskaitymai eurais. Mokėjimai apdorojami naudojant MakeCommerce.lt mokėjimo platformą.

RINKODAROS IR INFORMACIJA.

7.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.teirre.com gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas anuliuoti. Bet koks akcijų sąlygų pakeitimas ar atšaukimas įsigalioja nuo jų pakeitimo ar anuliavimo momento.

7.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

7.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytu telefonu ir el. pašto adresus.

7.5. Pardavėjas neatsako, jei pirkėjas negauna informacijos ar patvirtinimo žinučių, išsiųstų dėl interneto ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjo tinklo sutrikimų ar neteisingų pirkėjo nurodytų duomenų.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

8.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Visi nesutarimai, kylantys dėl šių Taisyklių įgyvendinimo, sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarti nepavyksta, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.